• 932 186 864
  • 671 740 893

Gestió d'arxius

La nostra empresa ofereix un servei, de gestió d’arxius que reclassifica, reorganitza i operativitza els seus arxius, eliminant duplicitats i aconseguint que aquests arxius esdevinguin una eina útil, eficaç i eficient.

Aquest servei es porta a terme seguint sempre les instruccions i directrius de les empreses i directament a les instal·lacions de les nostres empreses clients, amb la qual cosa, la interferència en la tasca habitual i quotidiana de l’empresa és mínima.