• 932 186 864
  • 671 740 893

Vessantsocial

EINA és una part integral en el procés d'integració dels nostres joves a la societat, mitjançant la oportunitat d’adquirir hàbits professionals.

L’Empresa d’Inserció Laboral EINA,SL, va estar constituïda l’any 2003, per la Fundació Concepció Juvanteny i l’Associació Asteroide B612, dues entitats amb una llarga trajectòria i experiència dins del món social de la infància i l’adolescència, com a part integral en el procés d’afavorir la integració dels nostres joves a la societat, mitjançant la oportunitat d’adquirir hàbits professionals, i oferint-los una ocupació real. En aquest procés, el jove, adquirirà hàbits de treball, hàbits de comportament i tindrà accés a rebre una formació més específica; com fer un currículum, carta de presentació, entrevista, tot allò que l'ajudi a accedir, amb menys dificultats i amb plenes garanties d'èxit, al món laboral.

Els objectius concrets d’aquesta empresa de inserció laboral son bàsicament, el reforç dels hàbits personals i de responsabilitat; de tal manera que es puguin valer per ells mateixos amb les relacions interpersonals, i assolint un bon nivell d’autoestima. La nostra voluntat, és solucionar en la mesura de les nostres possibilitats, el buit assistencial que existeix amb els nois i noies que formen part del projecte.

“En resum, l’objectiu final d’EINA és “APRENDRE A TREBALLAR, TREBALLANT”